Wie zijn wij?

Technika 10 Keistad

Technika 10 Keistad is een vrijwilligersorganisatie in Amersfoort.
Het doel van Technika 10 Keistad is zoveel mogelijk meiden in de leeftijd van 8 tot 15 enthousiast te maken voor IT en techniek.
Wij bieden IT- en technische cursussen zoals websites maken, robots programmeren, hout- en metaalbewerking.

De club is in 2005 opgericht door Klasien Postma, Angelique Minne, Marion Kok en Narcisa Fernandez en sinds 28 april 2006 een zelfstandige stichting, KvK 32115567. Inmiddels bestaat het bestuur uit vijf leden: Marielle Vermunt(voorzitter), Edith van Putten (penningmeester), José van Laar (secretaris), Angelique Minne en Narcisa Fernandez.
In totaal zijn er zo’n 15 vrijwilligsters betrokken bij Technika 10 Keistad. We hebben geen betaalde krachten.
Wekelijks bezoeken 40-50 meisjes de cursussen op vrijdagavond.

In 2013 hebben wij het team iTechBoys opgericht, dat cursussen voor jongens verzorgt, omdat daar vraag naar was. Dit team bestaat uit ruim 10 vrijwilligers. Ze zijn gestart met computercursussen.
Omdat de ervaring leert dat meisjes afhaken zodra jongens meedoen, houden we vast aan Technika 10 Keistad voor meiden en iTechBoys voor jongens.

Missie

Technika 10 Keistad wil

  • de algemene houding ten opzichte van IT en techniek veranderen,
  • het vooroordeel dat IT en techniek alleen iets is voor mannen wegnemen,
  • aan meiden laten zien dat IT en techniek handig en vooral ook leuk is,
  • zoveel mogelijk meiden bereiken in alle sociale lagen

Door

  • IT en technische cursussen te geven aan meiden tussen 8 en 15 jaar,
  • alleen te werken met vrouwelijke begeleidsters,
  • samen te werken met organisaties die zich richten op specifieke doelgroepen,
  • veel aan de weg te timmeren.
Vrijwilligsters Technika 10 Keistad

Wij, de vrijwilligsters van Technika 10 Keistad