Colofon

De website www.technika10keistad wordt regelmatig geupdate. Mocht u op de website een fout, onvolledigheid of niet werkende link tegen komen, meld dat dan aan de webmaster

Disclaimer

Het gebruik van de informatie op www.technika10keistad.nl en alle daaraan gekoppelde pagina’s is voor het eigen risico van de gebruiker. In geen geval kan Technika 10 Keistad aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie op www.technika10keistad.nl. Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.